Optické sítě

Společnost se léta zabývá výstavbou a návrhy optických sítí, kde je důležité dosahovat vysokých přenosových rychlostí, kde je nutné disponovat dostatečnou kapacitou nejen pro současnou potřebu, ale i pro budoucí využití. Takto zbudované optické trasy infrastruktury znamenají obrovské výhody do budoucnosti. Optická vlákna mají vysokou životnost velkou odolnost proti elektromagnetickému rušení ať atmosferickému nebo průmyslovému.  Společnost disponuje špičkovým vybavením,  jak pro výstavbu optických sítí, tak i pro měření a diagnostiku optické sítě. Na základě letitých zkušeností a technickému vybavení navrhneme zákazníkovi technické řešení sítě, zrealizujeme a poslední řadě můžeme provádět servis této optické sítě. Společnost provádí montáže singlmodových a multimodových vláken. Dále provádíme zafukování optických vláken do mikrotrubiček 7 mm a 10 mm. Po ukončení montáže je zpracován předávací protokol o měření, kde je doplněno schéma sítě, měření, technická zpráva o montáži a CD s naměřenými hodnotami z měřících přístrojů.  Pro optické sítě navrhujeme, dodáváme a instalujeme optické převodníky.


Vybavení pro montáž optických sítí :

Pro zafukování optických vláken, optických kabelů a mikrotrubiček používáme zařízení Lancier Fiberwheel
Pro montáž optických vláken používáme svářečku Corning S46999-M7-A77 a svářečku Corning S46999-M7-A60
Pro měření optických kabelů pro přímou metodou používáme měřící přístroje EXFO – FOT 930 pro měření na vlnových délkách 850, 1300, 1310, 1490, 1550 nm
Pro měření optických  vláken metodou OTDR reflektometricky používáme měřící přístroje EXFO – FTB-200 pro měření na vlnových délkách 1310, 1550, 1625 nm